Wethouder

In het College van burgemeester en wethouders (B&W) heeft elke wethouder zijn eigen taakgebied of portefeuille. Voorbeelden hiervan zijn onderwijs, openbare werken en financiën. Binnen het college van B&W behartigt iedere wethouder de belangen van zijn taakgebied. De burgemeester is voorzitter van het college. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.
De belangrijkste taak van het college is de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de raad. Als dagelijks bestuur is het college als eerste verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. Het college voert ook het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie. Het college moet over het gevoerde beleid verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

Wethouder namens het CDA: IMG_0134

Elisabeth van Leeuwen-Klink
Giessenland 66, 4223 MZ Hoornaar
(0183) 583810 | e.van.leeuwen@giessenlanden.nl

 Portefeuilles:

  • Kerngericht werken
  • Maatschappelijke ondersteuning en zorg
  • Cultuur
  • Dorpshuizen en overig vastgoed
  • Voorzieningen
  • Werk en inkomen
  • Recreatie en toerisme