Fractie

Met de fractie worden de raadsleden bedoeld die voor het CDA in de gemeenteraad zitten.
De gemeenteraad (de raad) is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad staat aan het hoofd van de gemeente. De leden van de raad worden voor een periode van vier jaar rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente. Het aantal leden van de raad is afhankelijk van het aantal inwoners. De raad benoemt de wethouders. De raad dient alles te regelen wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders. De opdrachten van de raad zijn bijvoorbeeld:

  • aanstellen en benoemen van de gemeenteambtenaren;
  • goedkeuren van reglementen en verordeningen;
  • bespreken van problemen die binnen de gemeente kunnen rijzen (bijvoorbeeld op het gebied van milieu, verkeer en ruimtelijke ordening) en eventueel de nodige maatregelen nemen (bijvoorbeeld in de vorm van een politieverordening of subsidieregeling).

De CDA-fractie in de gemeenteraad bestaat uit:

  Huib Glerum (fractievoorzitter)Huib-Glerum-150px
  Johan de Kreijstraat 33
3381 DG Giessenburg
h.glerum@giessenlanden.nl

 

Teunis_Jacob_Slob_CDA_uitsnede150

  Teunis-Jacob Slob
  Tiendweg 4
4225 PN Noordeloos
tjslob@solcon.nl

 

Anneke_Hartog_CDA_uitsnede150  Anneke Hartog-de Baat
  Bovenkerkseweg 44
3381 KB Giessenburg
aajhartog@gmail.com

 

 hvdwaterHerman van de Water
Achterdijk 4A
4241 TG Arkel
h.vd.water@agroweb.nl

 

Cees_de_Jong  Kees de Jong
  Beemdweg 4-I
4221LV Hoogblokland
casedejong@hotmail.com