Bestuur

Fokveedag 2013

De afdeling Giessenlanden van het CDA kent een actief bestuur. Zij ziet het als een van haar belangrijkste taken om te communiceren met haar achterban en haar leden te betrekken bij de plaatselijke politiek.

Deze doelstelling probeert ze te verwezenlijken door het vervullen van de bestuurlijke taken, zoals het organiseren van campagnes, het opstellen van verkiezingsprogramma’s en kieslijsten. Ze houdt feeling met de fractie in de raad en overlegd met andere afdelingen in de regio.

Daarnaast probeert ze haar leden te betrekken bij het CDA door het organiseren van onder andere:

  • Algemene ledenvergaderingen;
  • Thema-avonden voor leden en niet-leden met bekende sprekers;
  • Excursies naar bijvoorbeeld de Tweede Kamer der Staten Generaal, het Europees Parlement te Straatsburg of Brussel of naar een plaatselijk bedrijf.

Verder brengt de redactie binnen het bestuur zo’n 4 maal per jaar het
CDA-nieuws van de Giessenlanden uit, waarin leden op de hoogte worden
gehouden van de politieke nieuwsfeiten en activiteitenagenda.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Het bestuur is tevens te bereiken via: giessenlanden.cda@gmail.com