Standpunten

 “Wat je kiest doet er toe!”

Programma gemeenteraadsverkiezingen 2014

 

Het CDA is een christendemocratische volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun dorp, hun gezin, hun school, hun straat, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is het ware draagvlak voor het leven in een dorp. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door om te zien naar elkaar en verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.

 

Het CDA is een open volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Voor ons begint de politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De burger gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde cultuur van controleren en afrekenen.

 

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge en betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt.

We zetten in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen.

 

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen te beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving achter te laten aan onze kinderen en kleinkinderen zijn ook ondernemerschap en innovatie nodig. Duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel.

 

 

 

 Vijf bewegingen voor méér samenleving

Christendemocraten hebben een christelijk mensbeeld. Daarin staat centraal dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander leeft. Daar past geen anonieme burger bij en geen gemeente die alles voor ons regelt. Wij kiezen bewust partij voor de samenleving. Wij vertrouwen op het oplossend vermogen van mensen. Het CDA wil de komende jaren juist aan onze gemeenschappen bouwen.

Met goede ondersteuning helpen we mensen die aan de kant staan. Voor gezinnen, die hard in hun portemonnee worden geraakt, zetten we ons als gezinspartij extra in.

De gemeente is de overheid die het dichtst bij mensen staat. Gemeenten krijgen extra taken zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en de jeugdzorg. Maar daar moet tegelijk flink op bezuinigd worden. Die ondoordachte koers moet om. Te beginnen in onze eigen gemeenten. Als CDA willen we daarvoor vijf bewegingen in onze samenleving inzetten:

1.     Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

2.     Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

3.     Van nazorg naar voorzorg: voorkomen is beter dan genezen

4.     Van polarisatie naar participatie: mensen samen brengen via werk en school.

5.     Van verbruiken naar waarderen: niet alles van waarde is in geld uit te drukken

 

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma.