Gerdien van Mourik kondigt vertrek als raadslid aan

CDA-raadslid Gerdien van Mourik heeft vandaag bekend gemaakt dat ze heeft moeten besluiten haar raadslidmaatschap per 25 juni 2015 te beëindigen. Gerdien van Mourik: “Na ruim een jaar raadslid te zijn geweest heb ik helaas moeten constateren dat het raadswerk moeilijk te combineren is met mijn privéleven. Het raadslidmaatschap kost veel tijd en gebleken is dat het niet optimaal bij mij past. Daardoor kan ik mij niet voor de volle honderd procent inzetten voor de inwoners van gemeente Giessenlanden en ik vind dat dit wel zou moeten. Daarom kan ik niet anders dan tot deze beslissing komen.

In de gemeenteraad van Giessenlanden is sprake van een goede sfeer en plezierige contacten, zowel onderling als met college en griffie. Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking tijdens de interessante en leerzame periode die ik in de raad heb mogen beleven. Ik zal betrokken blijven bij CDA Giessenlanden, want de lokale politiek blijft me interesseren en ik hecht veel waarde aan de goede contacten en datgene waar de partij voor staat”.

Het CDA Giessenlanden vindt het jammer dat Gerdien deze keuze heeft moeten maken, maar respecteert uiteraard haar besluit en is blij dat Gerdien betrokken blijft bij het werk van de afdeling.

Wie de opvolger van Gerdien van Mourik wordt in de gemeenteraad is nog niet bekend. Daartoe zal de komende weken een procedure worden doorlopen door de voorzitter van het stembureau. Zodra daarover meer bekend is, kunt u dat lezen op deze site.