Valentijnsdag 2015: Stichting Vliegeniersmonument in het zonnetje gezet!

Valentijnsdag 2015 was de dag van de provincie-brede taart-actie van CDA Zuid-Holland. Ook de CDA-afdeling Giessenlanden deed hieraan mee. Op de plek waar 2 mei a.s. het Vliegeniersmonument Giessenlanden WO2 wordt onthult, overhandigde voorzitter mr. Arie Slob een taart aan dhr. Peter den Tek, voorzitter van de Stichting Vliegeniersmonument Giessenlanden WO2. Hij zei hierbij, onder andere, het volgende:

“Het is dan ook zeer verdienstelijk dat de drie historische verenigingen in onze gemeente zich gezamenlijk inspannen om onze geschiedenis, juist deze geschiedenis, levend te houden voor ons, maar ook voor degenen die no ons komen. Lovenswaardig dat uit de samenwerking van de 3 verenigingen er een stichting in het leven is geroepen onder de naam Stichting Vliegeniersmonument Giessenlanden WO2. En dat onder de bezielende leiding van Peter den Tek uit Asperen. Het CDA stimuleert om op deze dag, 14 februari 2015, Valentijnsdag, iemand in het zonnetje te zetten, die zich inzet op cultureel en/of religieus gebied in de gemeente. Het bestuur van de CDA-afdeling Giessenlanden heeft het oog laten vallen op Peter als voorzitter van deze stichting. In hem willen we onze grote waardering uitspreken voor diegene die    zich inzettearie slob certificaatn om onze  geschiedenis levend te houden.  Het CDA richt zich op de  samenleving, een maatschappij  waarin mensen samen leven,  betrokken zijn op elkaar en  initiatieven ontwikkelen zoals  deze stichting doet. Onze  waardering daarvoor.

 

 

 

 

 

 

Soms zijn initiatieven onbetaalbaar, maar past een blijk van waardering en die willen wij tot uitdrukking brengen door deze Valentijnstaart te overhandigen aan Peter en in jou aan al die mensen die samen met jou werken aan het Vliegeniersmonument Giessenlanden WO2 en wensen jou en jullie heel veel succes bij het realiseren van dit plan!”