CDA steunt onderzoek naar fusie Giessenlanden en Molenwaard

De CDA-fracties van Giessenlanden en Molenwaard zijn positief over een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie tussen beide gemeenten. Het college van Giessenlanden stelt haar gemeenteraad voor Molenwaard voor een dergelijk onderzoek uit te nodigen.

Een ding staat wat beide fracties betreft als een paal boven water: voor de inwoners van beide gemeenten moet een eventuele fusie meerwaarde hebben. De fracties vinden het belangrijk dat de inbreng van inwoners meegenomen wordt in het onderzoek dat moet gaan plaatsvinden. Het CDA roept inwoners van Giessenlanden en Molenwaard op om via de websites of Facebookpagina’s van beide CDA-afdelingen aan te geven welke onderwerpen wat hen betreft een plek in het onderzoek moeten krijgen. De fracties geven deze input vervolgens mee aan de beide colleges. Daarnaast organiseert het CDA in januari in beide gemeenten inloopavonden om inwoners de gelegenheid te geven om hierover met de fracties van gedachten te wisselen.

De afgelopen periode hebben beide CDA-fracties intensief met elkaar gesproken over de bestuurlijke ontwikkelingen in de regio. De fracties zien veel overeenkomsten tussen Giessenlanden en Molenwaard. Zo hebben beide een eensluidende visie op kernenbeleid en staan ze vaak voor dezelfde opgaven als het gaat om ruimtelijke ordening, wonen, voorzieningen en de leefbaarheid van de dorpen. Ook bij de ontwikkelingen in het sociaal domein zijn veel parallellen te trekken tussen Giessenlanden en Molenwaard.

Tijdens de informatieavond van 27 november wordt het voorstel in de raad van Giessenlanden besproken, waarna in de raadsvergadering van 11 december besluitvorming plaatsvindt. Als de raad instemt, staat de uitnodiging in januari op de agenda van de gemeenteraad van Molenwaard.